RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień oraz w celach rachunkowych i podatkowych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu ochrony mienia administratora.

Administratorem danych jest PHU GAZ-RUR Katarzyna Trepczyk z siedzibą w Pogórzu (81-198) przy ul. Wiejskaiej 1A.

Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: gazrur1@gmail.com lub zadzwoń pod numer tel. 52 665 73 03.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b), c) i f) RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, przez 6 lat (informacje rozliczeniowe) oraz 3 m-ce (monitoring wizyjny).

Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy: zewnętrzna obsługa kadrowo-księgowa, monitorująca teren nieruchomości, obsługa informatyczna .

KONTAKT

PHU GAZ-RUR
Katarzyna Trepczyk
81-198 Kosakowo-Pogórze k/Gdyni
ul. Wiejska 1A
NIP 958-138-38-22